Situationen i Rosenlund

Det finns främst tre grupper av kvinnor i Rosenlund idag. Vi i Rosenlundstödet har har under åren byggt upp en bra kontakt med kvinnorna och de kommer till oss när de har problem, behöver hjälp eller känner sig hotade.

Den största gruppen är EU-migranter, främst från Rumänien och Bulgarien. De var från början en liten grupp kvinnor i tjugoårsåldern som stannade kvar efter att en människohandels-liga sprängdes 2012. När vi i Rosenlundstödet startade vår verksamhet var hallickar nästan alltid på plats på gatan för att bevaka de nya tjejerna. Nu ser situationen lite annorlunda ut och det är mer sällan vi ser hallickarna på fredagsnätterna. Många av kvinnorna har varit i Göteborg i flera år och är ensamma försörjare för sina familjer i hemlandet.

Den grupp som var flest när vi startade vår verksamhet, men nu bara är några stycken är kvinnor från Nigeria. Kvinnorna har kommit till Europa genom människohandel och de flesta har dessutom haft ett kontrakt på 500 000 kr som de skall jobba av. Något som kan ta flera år att tjäna ihop innan de kan få egna pengar och skicka hem till sina familjer. Enligt polisens tidigare uppgifter (2013) får kvinnorna bara behålla 10% av det de tjänar.  De som kommer till Europa är dock de som har ”dragit högvinsten”. 80 % av kvinnorna som säljs från Nigeria hamnar i Nordafrika där de kan tvingas ta så mycket som 150 kunder per dygn.

Den tredje gruppen kallar vi lite missvisande för ”frilansarna”. Det är kvinnor som kommer från olika länder i världen eller andra orter i Sverige och kommer till Göteborg  under kortare perioder, vanligtvis under sommarmånaderna. De har inga synliga hallickar och många av dem arbetar i egen regi. Det kan handla om att de stannar i några veckor eller bara över en helg.

Till sist har vi svenska kvinnor som nästan uteslutande är i kvinnor i aktivt missbruk. Heroin är huvuddrogen. De kommer ofta till gatan tidigt på kvällen när de är abstinenta och behöver få ihop pengar till droger. De går nästan alltid själva och råkar ofta illa ut på gatan. Vi har vid otaliga tillfällen fått åka med till akuten efter misshandel och liknande.

11