Situationen i Rosenlund

Polisen har gjort en uppskattning som visar att kvinnorna får behålla ca 10 % av det som de tjänar.

Det finns fyra grupper av kvinnor på Rosenlundsgatan idag. Vi i Rosenlundstödet har har under åren byggt upp en bra kontakt med kvinnorna och de kommer till oss när de har problem, behöver hjälp eller känner sig hotade.

Den största gruppen är unga kvinnor från öststaterna, främst Rumänien. De var från början en liten grupp kvinnor i tjugoårsåldern som stannade kvar efter att en människohandelsliga sprängdes för 2012. När vi i Rosenlundstödet startade vår verksamhet var hallickarna nästan alltid på plats på gatan för att bevaka de nya tjejerna. Nu ser situationen lite annorlunda ut och det är mer sällan vi ser några hallickar på fredagsnätterna. Många av kvinnorna har varit i Göteborg i många år och är ensamma försörjare för sina familjer i hemlandet.

En tidigare stor grupp som i princip försvunnit från gatan är de nigerianska kvinnorna. Dessa kvinnor säljs till Europa där de startar med ett kontrakt på 500 000 kr som de skall jobba av. Detta tar i regel lite mer än två år, sen kan de börja skicka hem pengar. Ha då i åtanke att de får behålla ca 10% av det de tjänar. Utöver pressen från hallickar och kampen för att tjäna ihop pengar för att betala av sitt kontrakt så bär de nigerianska kvinnorna med sig rädsla hemifrån. Innan de lämnar landet tas blod och hår från dem som prästerskapet förbannar samt att deras familjer och barn lever under hot. De som kommer till Europa är dock de som har ”dragit högvinsten”. 80 % av  kvinnorna som säljs från Nigeria hamnar i Nordafrika där de kan få ta så mycket som 150 kunder per dygn.

Nästa grupp är ”frilansarna” som är vanligare under sommarhalvåret. De kommer ofta i par och är på plats under en tid för att sedan åka hem igen. De flesta kommer från öststaterna men här finns det även en del svenska kvinnor. Det kan handla om att de stannar två veckor eller bara över en helg. De har inga synliga hallickar och många av dem arbetar ”under egen regi”. Dessa kvinnor är ofta pratsamma och delar med sig om sin bakgrund och anledningen till att de är där. För svenska tjejer handlar det ofta om att tjäna extra pengar.

Till sist har vi gruppen av kvinnor i missbruk där heroin är huvuddrogen. De kommer i regel när de är abstinenta och väldigt dåligt skick. Dessa kvinnor är i regel alltid svenskar som någon gång har varit i kontakt eller är i kontakt med Mika-mottagningen. De går själva och oftast tidigt på kvällen för att få ihop pengar till heroin. Den här kvinnorna råkor ofta illa ut på gatan och vi har vid otaliga tillfällen fått åka med till akuten efter misshandel och likande.

 

11